کاما
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/52%
حجم
2
0
7
0
/
4
0
4
0
M
تصویر نماد کاما

کاما

|ممنوع-متوقف
باما|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/52%
حجم معاملات
2
0
7
0
/
4
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  6
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,698پایین ترین قیمت4,441

  بازده ماهانه

  کاماصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کاما
 • ارزش بازار
  91/84 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  ,
  4
  0
  3
  0
  9
  0
  ,
  7
  0
  5
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/14
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  187/24 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/86
4,913بازه قیمت روز4,271
93/43 B
حقیقی
98/90 B
32/62 B
حقوقی
27/16 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/32
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  20,000,000,000
 • درصد شناور
  %35/82
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/13
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعتی ومعدنی امیر-سهامی عام-49/57%شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر12/52%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران2/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد