وبوعلی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/7%
حجم
1
0
/
6
0
9
0
M
تصویر نماد وبوعلی

وبوعلی

|مجاز
سرمایه گذاری بوعلی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/7%
حجم معاملات
1
0
/
6
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  5
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -3/8
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,103پایین ترین قیمت2,066

  بازده ماهانه

  وبوعلیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وبوعلی
 • ارزش بازار
  19/09 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  55/73 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/51
2,285بازه قیمت روز1,987
3/51 B
حقیقی
3/51 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  6/92 Mسهم
 • تعداد سهام
  9,000,000,000
 • درصد شناور
  %23/31
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/12
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک دی-سهامی عام-37/86%شرکت گروه مالی واقتصادی دی-سهامی خاص-21%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی گروه دی7/82%شرکت خدمات م وح وم.سرمایه گذاری دی ایرانیان-سها3/77%سازمان اقتصادی کوثر3/38%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -1/77%شرکت سرمایه گذاری اقتصادی هامرزراتین-س.خ-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد