خاذین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
8
0
%
حجم
سهم
2
0
/
6
0
4
0
M
تصویر نماد خاذین

خاذین

|مجاز
سایپا آذین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
6
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,710پایین ترین قیمت2,702

  بازده ماهانه

  خاذینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خاذین
2,812بازه قیمت روز2,702
7/13 B
حقیقی
7/13 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  12/16 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  137/13 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/83
 • حجم عرضه3 M
 • حجم تقاضا886/23 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,7022,340,77935
2,71511,4672
2,74930,0001
2,750117,3853
2,76034,9241
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/09 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,455,692,000
 • درصد شناور
  %48/16
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-4/61
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۲:۳۴”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کگاز)،(قهکمت)،(قپیرا)،(قشهد)،(قصفها)،(خاذین)
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۲:۴۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(کگاز)،(قپیرا)،(قشهد)،(قصفها)،(خاذین)،(قشکر)
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۲:۳۲”
  توقف نماد (خاذین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۷۱۲:۴۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(خاذین)،(لوتوس)،(کچاد)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۶۱۵:۱۶”
  توقف نماد (خاذین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایرانی تولیداتومبیل سایپا-سهامی عام-51/84%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد