فاذر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
حجم
2
0
4
0
/
0
0
3
0
M
تصویر نماد فاذر

فاذر

|مجاز
صنایع آذرآب|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
حجم معاملات
2
0
4
0
/
0
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  9
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/04
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,670پایین ترین قیمت1,616

  بازده ماهانه

  فاذرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4,081,406,334ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فاذر
 • ارزش بازار
  29/76 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  1
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/13
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/08 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  153/63 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/95
1,726بازه قیمت روز1,562
34/72 B
حقیقی
38/80 B
4/74 B
حقوقی
655/05 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
14/83
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  9/14 Mسهم
 • تعداد سهام
  18,126,475,000
 • درصد شناور
  %57/50
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 10/29
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ساخت وبهره برداری انرژی نوین سبانوین-س.خ-26/23%شخص حقیقی3/76%شخص حقیقی2/97%بانک سپه1/91%شرکت فنی ومهندسی جنوب تاسیسات-سهامی خاص-1/57%شخص حقیقی1/54%صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی1/37%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد