فاذر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
6
0
/
3
0
5
0
M
0

فاذر

|مجاز
صنایع‌ آذرآب‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
6
0
/
3
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  5
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/52
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/8%
  • صنعت-6/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,745پایین ترین قیمت1,692

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 31/05 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  6
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/14%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -294/25 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 175/02 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/07
1,798بازه قیمت روز1,628
44/81 B
حقیقی
45/10 B
341/20 M
حقوقی
46/95 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
19/23
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 7/25 M
 • تعداد سهام18,126,475,000
 • سهام شناور
  57/20 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه21/99
 • EPS-17
 • P/S
  3/87
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ساخت وبهره برداری انرژی نوین سبانوین-س.خ-26/23%شخص حقیقی5/71%شخص حقیقی2/77%صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی2/04%بانک سپه1/91%شرکت فنی ومهندسی جنوب تاسیسات-سهامی خاص-1/57%شخص حقیقی1/54%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,6402/95
5/18 B
3/86 T
2/39%
0/00
6/25104/51
فنرژیفنرژی
44,000-1/93
838/45 M
7/18 T
4/45%
0/00
0/13-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,781-2/93
15/42 B
8/48 T
5/25%
-8/03 B
0/96-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/65%---
فجوشفجوش
1,782-1/63
4/66 B
3/76 T
2/33%
0/00
1/06-
فاراکفاراک
1,874-0/74
35/70 B
38/68 T
23/96%
-3/78 B
1/0312
فجامفجام
7,770-1/16
4/93 B
6/99 T
4/33%
-463/57 M
1/7714/13
فلامیفلامی
13,1402/95
38/49 B
7/88 T
4/88%
-1/42 B
1/2514/48
فامافاما
11,1800/45
11/40 B
39/13 T
24/24%
-6/07 B
0/38/14
چدنچدن
2,8012/86
109/57 B
30/81 T
19/09%
26/64 B
0/787/81
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/89%-1/2719/27
فکمندفکمند
23,4002/8
4/19 B
8/96 T
5/55%
0/00
2/6-