واتی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
6
0
/
3
0
2
0
M
تصویر نماد واتی

واتی

|مجاز
سرمایه گذاری آتیه دماوند|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
6
0
/
3
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  1
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  2/39
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,260پایین ترین قیمت8,050

  بازده ماهانه

  واتیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,457,356,270ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

واتی
 • ارزش بازار
  68/85 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  5
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/46 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  247/22 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/77
8,660بازه قیمت روز7,540
22/00 B
حقیقی
27/46 B
19/36 B
حقوقی
13/90 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/40 Mسهم
 • تعداد سهام
  8,500,000,000
 • درصد شناور
  %22/15
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/12
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک صنعت ومعدن-سهامی خاص-65%شرکت لیزینگ صنعت ومعدن-سهامی عام-10/17%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1/67%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد