اسیاتک

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/71%
حجم
2
0
2
0
/
4
0
9
0
M
0

اسیاتک

|مجاز
انتقال داده های آسیاتک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/71%
حجم
2
0
2
0
/
4
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  9
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  42/72
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10%
  • صنعت+5/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,270پایین ترین قیمت10,630

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت رایمون مدیا)
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت داده پردازی معتمد تیس)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 33/33 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  2
  0
  2
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/75%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -9/69 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 305/69 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/58
11,350بازه قیمت روز9,870
215/51 B
حقیقی
225/21 B
34/57 B
حقوقی
24/88 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
31/43
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/34 M
 • تعداد سهام3,000,000,000
 • سهام شناور
  25/77 %
نسبت‌های مالی
 • P/E12/82
 • P/Eگروه5/63
 • EPS873
 • P/S
  2/27
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 10/60 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 9/57 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 11/77 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 110/58 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 101/52 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس-سهامی عام21/03%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.آتیه باران10/33%شرکت فناوری اطلاعات وارتباطات راهبرد-س.خ-9/07%شرکت رساسازه پی کاوان مهام-سهامی خاص-6/13%شرکت سرمایه گذاری ص.م.آریافاتح خاورمیانه-س.خ5/69%شرکت فناوری ا.واطلاعات ایده دیجیتال هوشمند.س خ4/59%شرکت مدیریت توسعه سرمایه ساویس-سهامی خاص-4/18%شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد-سهامی خاص-3/04%شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران-سهامی خاص2/85%شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران-سهامی خاص-2/61%شرکت مبین وان کیش-سهامی عام-2/07%شرکت بیمه اتکائی امین-سهامی خاص-1/3%شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر-سهامی عام -1/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.آتیه باران
  309/91 M
  19/66 K

نمادهای هم گروه (اطلاعات و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
اواناوان
17,4202/89
74/10 B
7/84 T
7/39%
-3/03 B
1/01-
های وبهای وب
2,4030/88
75/08 B
72/09 T
67/99%
-16/72 B
0/652/13
بازرگام
ب
8,700-1/48
5/61 B
26/10 T
24/62%
-2/60 B
1/04-