اسیاتک

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم
2
0
1
0
/
8
0
8
0
M
0

اسیاتک

|مجاز
انتقال داده های آسیاتک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم
2
0
1
0
/
8
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  5
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/71
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+23/5%
  • صنعت+5/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,990پایین ترین قیمت12,220

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت رایمون مدیا)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 37/80 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  2
  0
  4
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/73%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -19/22 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 354/98 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/75
12,640بازه قیمت روز11,000
282/21 B
حقیقی
307/40 B
46/25 B
حقوقی
21/05 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
35/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/34 M
 • تعداد سهام3,000,000,000
 • سهام شناور
  25/83 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/63
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس-سهامی عام21/03%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.آتیه باران10/27%شرکت فناوری اطلاعات وارتباطات راهبرد-س.خ-9/07%شرکت رساسازه پی کاوان مهام-سهامی خاص-6/13%شرکت سرمایه گذاری ص.م.آریافاتح خاورمیانه-س.خ5/69%شرکت فناوری ا.واطلاعات ایده دیجیتال هوشمند.س خ4/59%شرکت مدیریت توسعه سرمایه ساویس-سهامی خاص-4/18%شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد-سهامی خاص-3/04%شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران-سهامی خاص2/85%شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران-سهامی خاص-2/61%شرکت مبین وان کیش-سهامی عام-2/07%شرکت بیمه اتکائی امین-سهامی خاص-1/3%شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر-سهامی عام -1/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.آتیه باران
  308/11 M
  20/20 K

نمادهای هم گروه (اطلاعات و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
اواناوان
17,4202/89
74/10 B
7/84 T
7/36%
-3/03 B
1/01-
های وبهای وب
2,4165/2
123/54 B
72/48 T
68/09%
4/34 B
1/22-
بازرگام
ب
8,710-1/81
4/55 B
26/13 T
24/55%
-2/73 B
0/49-