کلوند
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
حجم
7
0
1
0
5
0
/
0
0
8
0
K
0

کلوند

|مجاز
کاشی الوند|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
حجم
7
0
1
0
5
0
/
0
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/73
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/3%
  • صنعت+7/11%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت47,130پایین ترین قیمت45,840

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۲۳
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۸/۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ فروش داخلی محصول دیوار- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 18/45 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/18%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 896/61 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 209/29 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/14
48,270بازه قیمت روز43,690
13/60 B
حقیقی
12/71 B
19/38 B
حقوقی
20/27 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
12/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 325/17 K
 • تعداد سهام400,000,000
 • سهام شناور
  26/67 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/01
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-64/77%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران3/37%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -1/5%صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن1/45%FIN Gif Spc1/2%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
  5/80 M
  200/00 K

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظکحافظ
7
0
,
6
0
4
0
0
0
5/67%
0
0
39/28 T
26/85%
20/31 B
1/23-
کصدفکصدف
2
0
0
0
,
5
0
0
0
0
0
-0/73%
0
0
7/38 T
5/04%
-4/06 B
0/27-
کپارسکپارس
1
0
1
0
,
2
0
0
0
0
0
-0/71%
0
0
18/32 T
12/52%
-4/12 B
0/75-
کترامکترام
8
0
,
6
0
3
0
0
0
2/25%
0
0
14/64 T
10/01%
-674/25 M
0/69-
کسعدیکسعدی
8
0
,
2
0
8
0
0
0
-0/84%
0
0
8/28 T
5/66%
1/08 B
1/17-
کساوهکساوه
6
0
0
0
,
1
0
4
0
0
0
0/58%
0
0
31/85 T
21/77%
-1/25 B
0/55-
کهرامکهرام
3
0
1
0
,
4
0
5
0
0
0
0/96%
0
0
2/36 T
1/61%
0
1/25-
کارام
ک
5
0
,
8
0
7
0
0
0
-0/17%
0
0
5/72 T
3/91%
0
1/08-