فمراد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/79%
حجم
2
0
/
3
0
3
0
M
تصویر نماد فمراد

فمراد

|مجاز
آلومراد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/79%
حجم معاملات
2
0
/
3
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  1
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  7/06
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,570پایین ترین قیمت13,140

  بازده ماهانه

  فمرادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  845,059,680ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فمراد
 • ارزش بازار
  6/71 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  9
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/47
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  845/06 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  155/00 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/83
13,570بازه قیمت روز12,290
30/38 B
حقیقی
29/54 B
836/88 M
حقوقی
1/68 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/19 Mسهم
 • تعداد سهام
  500,000,000
 • درصد شناور
  %45/17
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/08
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آلومتک-سهامی عام-41/62%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -8/02%شرکت آوندکالای نیاکان4/11%شخص حقیقی1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد