سآبیک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
2
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
4
0
6
0
%
حجم
سهم
3
0
2
0
7
0
/
3
0
5
0
K
تصویر نماد سآبیک

سآبیک

|مجاز
سیمان ابیک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
2
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
4
0
6
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
2
0
7
0
/
3
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -10/33
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت24,000پایین ترین قیمت23,830

  بازده ماهانه

  سآبیکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1/63 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سآبیک
24,790بازه قیمت روز23,830
7/41 B
حقیقی
5/78 B
409/45 M
حقوقی
2/04 B
 • تعداد معاملات
  4
  0
  1
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  71/59 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/63 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  65/53 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/61
 • حجم عرضه250/72 K
 • حجم تقاضا212/46 K
تعدادحجم خریدقیمت
21,35623,970
11,00023,880
22,21623,870
22,01523,860
511,63523,840
قیمتحجم فروشتعداد
24,000109,74510
24,1001,2802
24,2003882
24,23040,9041
24,3009872
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/56
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/18 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,959,301,000
 • درصد شناور
  %16/83
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/58
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۴:۲۴”
  بازگشایی نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سآبیک (هابیک306)
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۴:۲۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(سآبیک)،(سخوز)،(ما)
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۲:۰۱”
  توقف نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سآبیک (هابیک306)
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۱۹:۵۷”
  توقف نمادهای معاملاتی(غپینو)،(سآبیک)،(سخوز)،(ما)،(ددام)
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۹:۰۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-73/03%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین9/1%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد