کارا

|مجاز
کارا|فرابورس
آخرین قیمت
13,7560.17%
قیمت پایانی
13,756
حجم
207/1M
 • ارزش معاملات
  2/8T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کارا
  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات207,103,571
  • تغییر مالکیت%
  • خالص جریان ورود خروج پول68/6B
  • سرانه خرید حقیقی67/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  15,095بازه قیمت روز12,351
  1/2T
  حقیقی
  1/1T
  1/7T
  حقوقی
  1/7T
  مقیاس
  -
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صندوق سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E