کارا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
حجم
1
0
0
0
8
0
/
2
0
3
0
M
تصویر نماد کارا

کارا

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
حجم معاملات
1
0
0
0
8
0
/
2
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,126پایین ترین قیمت17,117

  بازده ماهانه

  کاراصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  649,325,558,104ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

کارا
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  9
  0
  7
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  649/33 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  584/36 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/95
18,812بازه قیمت روز15,392
1/04 T
حقیقی
387/91 B
816/08 B
حقوقی
1/47 T
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %50/76
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله30/75%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ7/24%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -3/99%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/78%شرکت شیشه همدان-سهامی عام-1/76%شرکت تحقیقاتی وتولیدی سیناژن-سهامی خاص-1/44%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی کارون1/23%شخص حقیقی1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد