وایرا

|مجاز
وایرا|unknown
آخرین قیمت
2,4282.97%
قیمت پایانی
2,360
حجم(مشکوک)
253/3K
 • ارزش معاملات
  614/9M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

وایرا
 • ارزش بازار5/3B
 • تعداد معاملات12
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول0
 • سرانه خرید حقیقی126/6K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
2,406بازه قیمت روز2,266
614/9M
حقیقی
614/9M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا8/7M
 • تعداد سهام2,200,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیس
پ
6.995,09885/2B15/6B--16/4B1.24%
آریان
آ
2.994,540297/7B268/3B--82/2B1.39%
فلات
ف
-1.8132,95016/7B12/7B-12B3.11%
وسپه
و
-1.345,93023/9B137/6B--470/8M0.53%
وبهمن
و
0.963,70519/5B51/7B-4/5B0.92%
وصنعت
و
1.212,25423/4B40/6B-2B1.06%
وتوصا
و
3.809,98026/5B40/4B--840/5M1.45%
اعتلا
ا
0.713,39615/2B10/4B-7/9B1.36%
واتی
و
3.6016,94044/8B76/5B--1/4B0.98%
وکادو
و
0.4522,20010/6B17/9B-01.65%
وآرین
و
2.981,48425/3B5/9B-669/5M1.23%
معیار
م
1.7615,70043/8B4/7B-9/6B0.60%
وگستر
و
6.995,62758/5B4/5B--3/7B2.22%
گوهران
گ
0.244,6642B30/4B--47/6M1.26%
وخارزم
و
1.085,530198B104/5B-9/4B1.00%
ودانا
و
-1.804,4347B6B-00.74%
سدبیر
س
3.5028,65069/6B7/4B-00.44%
وسکاب
و
6.583,48732/2B42/6B--1/7B1.72%
وبیمه
و
5.631,73071/5B28/2B-01.08%
وتوسم
و
2.364,64915/5B37/5B--1/1B0.67%
ونیرو
و
1.733,03568/3B32/2B-6/2B1.02%
وسبحان
و
1.652,48213/5B19/7B-50/4M0.70%
ونیکی
و
2.077,73014/7B275/8B--6/3B0.48%
وساپا
و
2.926,010174/4B96B-3/6B0.95%
وبوعلی
و
3.463,13310/7B19/2B--1/6B1.20%
وصنا
و
3.201,85323/5B15/3B-219/4M1.10%
وجامی
و
2.972,770400/6M5/5B-07.00%
وپویا
و
2.283,45030/1B24/1B-03.53%
سرچشمه
س
0.119,02061/2B69B--37/3B0.99%
وملت
و
1.973,006246/6M3B-010.00%
وفتخار
و
1.243,17715/8B6/3B--2/4B0.87%
وآوا
و
2.493,39018/4B4/5B--6/6B0.93%
صبا
ص
4.214,19163/6B396/1B--16B1.19%
وکبهمن
و
6.994,23663/5B42/4B-14/4B16.08%
وسپهر
و
2.693,84519/5B294/8B-80/5M3.84%
وامین
و
-1.5811,38010/1B112B--9/8B0.15%
ومدیر
و
3.284,30316/6B39/1B--6/3B3.29%
ولقمان
و
1.644,694243/2M4/3B-01.67%
مدیریت
م
5.043,57742/1B10/8B-2/7B2.71%
وهامون
و
1.102,70638/8B13/7B--473/5M2.78%
وتوسکا
و
-2.977,7102/2B6/2B-01.21%
وطوبی
و
7.002,39165/4B7/3B-14/3B1.82%
ومهان
و
0.567,08010/8B213/6B--1/3B1.80%