سفاسی

|مجاز
سفاسی|unknown
آخرین قیمت
4,0002.04%
قیمت پایانی
3,973
حجم(مشکوک)
5/7M
 • ارزش معاملات
  22/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سفاسی
  • ارزش بازار2/6B
  • تعداد معاملات5,732,749
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-1/8B
  • سرانه خرید حقیقی72/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,023بازه قیمت روز3,789
  18/8B
  حقیقی
  20/6B
  4B
  حقوقی
  2/2B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام660,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد حاج نايب
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E