شساخت

|مجاز
شساخت|unknown
آخرین قیمت
39,0500.39%
قیمت پایانی
38,950
حجم(مشکوک)
55/1K
 • ارزش معاملات
  2/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شساخت
  • ارزش بازار98/4B
  • تعداد معاملات19
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-746/3M
  • سرانه خرید حقیقی3/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  39,750بازه قیمت روز37,450
  996/2M
  حقیقی
  1/7B
  1/1B
  حقوقی
  400M
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1M
  • تعداد سهام2,519,042,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  حفاری
  ح
  1.525,36017/9B48/1B-246/8M0.75%