شساخت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
حجم
6
0
5
0
/
9
0
7
0
K
0

شساخت

|مجاز
مهندسی و ساختمان صنایع نفت|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
حجم
6
0
5
0
/
9
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/6%
  • صنعت-0/5%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,890پایین ترین قیمت15,380

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۵/۳۰
   تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 119/10 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -729/92 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 96/80 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/42
16,320بازه قیمت روز15,380
290/41 M
حقیقی
1/02 B
729/92 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
243/16
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/01 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E57/86
 • P/Eگروه-
 • EPS266
 • P/S
  1/46
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 218/98 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 272/86 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تلاش گستران آینده-سهامی خاص-73/25%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -17/07%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5/91%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پیراحفاری
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
حفاریحفاری
5,2201/74
16/37 B
46/98 T
95/92%
-1/31 B
1/467/63
پرشیا
پ
1,0000
0/00
2/00 T
4/08%---