شساخت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
حجم
1
0
2
0
6
0
/
9
0
4
0
K
0

شساخت

|مجاز
مهندسی و ساختمان صنایع نفت|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
حجم
1
0
2
0
6
0
/
9
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/07%
  • صنعت+12/63%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,790پایین ترین قیمت15,400

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - امضاء تفاهم نامه همکاری- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 115/87 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/11 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 186/83 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/34
15,860بازه قیمت روز14,940
560/49 M
حقیقی
1/67 B
1/42 B
حقوقی
310/00 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
64/45
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/01 M
 • تعداد سهام7,519,042,000
 • سهام شناور
  67/76 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تلاش گستران آینده-سهامی خاص-73/25%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -17/07%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5/91%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حفاریحفاری
7
0
,
1
0
0
0
0
0
0/71%
0
0
63/90 T
35/55%
-11/45 B
2/2-