شساخت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
0
0
7
0
%
حجم
ریال
3
0
5
0
/
8
0
7
0
K
تصویر نماد شساخت

شساخت

|مجاز
مهندسی و ساختمان صنایع نفت|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
0
0
7
0
%
حجم معاملات
ریال
3
0
5
0
/
8
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  0
  0
  9
  0
  /
  4
  0
  1
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,200پایین ترین قیمت14,200

  بازده ماهانه

  شساختصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شساخت
14,760بازه قیمت روز14,480
509/41 M
حقیقی
509/41 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  5
  0
  ,
  8
  0
  7
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  109/93 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  509/41 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  2/00
 • حجم عرضه269/34 K
 • حجم تقاضا0
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
14,2004161
14,480245,9239
14,6203,7352
14,6303,5301
14,76015,7403
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
63/7
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/01 Mسهم
 • تعداد سهام
  7,519,042,000
 • درصد شناور
  %3/77
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۱۹۱۱:۳۳”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۱/۷۱۱:۳۰”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۳:۳۴”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱۲:۳۲”
  توقف نماد (شساخت1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۱:۴۱”
  در خصوص اجرای تعهدات بازارگردانی در نماد معاملاتی (شساخت1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تلاش گستران آینده-سهامی خاص-73/25%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -17/07%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5/91%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد