لخانه

آخرین قیمت
29,400-2/97%
قیمت پایانی
30,000-0/99%
حجم(مشکوک)
317/9K

لخانه

|مجاز
لوازم‌ خانگی‌ پارس‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
29,400-2/97%
قیمت پایانی
30,000-0/99%
حجم(مشکوک)
317/9K
 • ارزش معاملات
  9/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/81%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  لخانه
  • ارزش بازار26/5B
  • تعداد معاملات97
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-2/4B
  • سرانه خرید حقیقی4/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/51
  30,300بازه قیمت روز28,600
  5/5B
  حقیقی
  7/9B
  4B
  حقوقی
  1/6B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  3/11
  RSI
  57/45
  • حجم مبنا631/9K
  • تعداد سهام900,000,000
  • سهام شناور8.50%
  • EPS-152
  • P/Eگروه-
  • P/S3/7544
  • میانگین حجم یک ماه270/9K
  • میانگین حجم سه ماه208/7K
  • میانگین حجم یک سال295/4K
  • میانگین ارزش یک ماه3/8B
  • میانگین ارزش سه ماه3/1B
  • میانگین ارزش یک سال5B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: اسماعیل علیپور یگانه
   نشانی امور سهام:
   قزوین شهرک صنعتی البرز

  نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وتوشه
  و
  -2/027,89026/7B46/7B5/49%2/4B0/72%5/99
  لازما
  ل
  1/9239,7008/5B8/7B1/02%-8/2B0/37%167/13
  تپکو
  ت
  2/982,624138B55/5B6/52%1/8B3/21%236/23
  تکنو
  ت
  4/887,47027/4B6/3B0/74%1/1B2/65%1,171/69
  تراک
  ت
  9/991,803202/7M97/7M0/01%---
  تپمپی
  ت
  0/8834,16077B37/7B4/43%1/6B0/63%6/61
  تفیرو
  ت
  4/9144,850897K538/2M0/06%--3/37
  لخزر
  ل
  517,71023/7B29/7B3/49%03/38%8/41
  تکمبا
  ت
  0/878,20030/9B14B1/65%-2/4B0/91%28/11
  تایرا
  ت
  -0/0911,52098/3B146/2B17/18%47/3B1/17%8/3
  تکشا
  ت
  3/5858,330110/2B11/8B1/38%-1/9B1/38%-
  لابسا
  ل
  -1/6910,830122/5B28/3B3/32%-3B0/73%21/33
  لسرما
  ل
  3/6433,36029/7B7/4B0/87%3/3B1/86%23/77
  لبوتان
  ل
  -0/3716,13013/3B40/3B4/73%2/4B1/7%19/37
  تمحرکه
  ت
  2/938,05019/9B2/9B0/34%01/3%-
  تاتمس
  ت
  -2/98138,3504/3B15/6B1/84%-4/1B0/16%-
  انتخاب
  ا
  -1/7234,600123/2B343B40/31%-4/9B3/54%-
  گلدیرا
  گ
  -1/036,890137/4B56/5B6/63%10/3B1/31%-