فجوش

|مجاز
فجوش|unknown
آخرین قیمت
1,930-0.16%
قیمت پایانی
1,922
حجم(مشکوک)
10/3M
 • ارزش معاملات
  19/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فجوش
  • ارزش بازار4/1B
  • تعداد معاملات343
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی80/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  1,990بازه قیمت روز1,876
  19/6B
  حقیقی
  19/6B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا21/1M
  • تعداد سهام2,109,627,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فبستم
  ف
  2.9511,68010/2B3/4B-828/5M0.87%
  فبیرا
  ف
  -1.982,13315/3B3/8B--4/5B1.04%
  فجام
  ف
  4.036,40013B5/8B-913/3M2.06%
  فاما
  ف
  1.0010,20013/3B35/5B--3B0.87%
  چدن
  چ
  1.052,45240B27/4B--4/2B0.82%
  کیا
  ک
  -4.9814,66015/4B3/2B--8/9B0.38%
  فکمند
  ف
  -2.9737,050158/2M2/8B-00.33%