سمایه

آخرین قیمت
6,1803%
قیمت پایانی
6,1202%
حجم(مشکوک)
2/3M

سمایه

|مجاز
بانک سرمایه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
6,1803%
قیمت پایانی
6,1202%
حجم(مشکوک)
2/3M
 • ارزش معاملات
  14/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/43%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سمایه
  • ارزش بازار24/7B
  • تعداد معاملات205
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی61/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده3/42
  6,160بازه قیمت روز5,820
  14/4B
  حقیقی
  14/4B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/38
  RSI
  63/66
  • حجم مبنا3/4M
  • تعداد سهام4,000,000,000
  • سهام شناور22.77%
  • EPS-18,308
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه590K
  • میانگین حجم سه ماه465/7K
  • میانگین حجم یک سال4M
  • میانگین ارزش یک ماه1/7B
  • میانگین ارزش سه ماه1/3B
  • میانگین ارزش یک سال15/1B
  • زمینه فعالیت: بانک صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: stock@sbank.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: فرج اله قدمی
   نشانی امور سهام:
   تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان اراک، پلاک 34، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه

  نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  0/071,462874/9B199/7B3/1%-1/07%-
  وبملت
  و
  1/995,1201/2T1/8T28/11%49/4B1/36%3/07
  وملل
  و
  3/384,09039/3B82/1B1/27%-5/2B1/14%-
  توسعه
  ت
  -0/982,7175/3B00%---
  وشهر
  و
  2/6812,270257/9B190/8B2/96%-0/48%-
  وپست
  و
  -2/499,64033/7B154/1B2/39%2B1/21%4/57
  وآیند
  و
  -1/9210,083179/2B159/5B2/48%---
  وسالت
  و
  044,650291/7B333B5/17%-1/16%-
  وکار
  و
  0/532,82528/7B129/9B2/02%01/09%11/13
  سامان
  س
  2/893,667198/2B179B2/78%14/4B1/74%3/22
  وپاسار
  و
  -0/113,543200/4B970/1B15/06%-0/62%3/55
  وسینا
  و
  2/064,86367/5B124/4B1/93%37/7B2/23%10/13
  وبصادر
  و
  2/412,868345/2B507/6B7/88%8/7B1/95%73/54
  وتجارت
  و
  3/283,096935/5B697/8B10/83%-1/53%7/24
  وخاور
  و
  0/195,1308/5B179/9B2/79%-2/6B0/96%7/52
  وپارس
  و
  0/532,464136/7B383/3B5/95%10/2B1/13%-
  ونوین
  و
  3/825,145895/5B155/5B2/41%149/1B0/69%5/15
  وزمین
  و
  0/957,45036/8B29/8B0/46%8/9B1/64%-
  وگردش
  و
  2/9110,260199/2B153/9B2/39%103/6B1/72%22/11