فن آوا

آخرین قیمت
6,320-2/92%
قیمت پایانی
6,320-2/92%
حجم(مشکوک)
54/3K

فن آوا

|مجاز
گروه فن آوا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
6,320-2/92%
قیمت پایانی
6,320-2/92%
حجم(مشکوک)
54/3K
 • ارزش معاملات
  343/2M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/36%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فن آوا
  • ارزش بازار13/9B
  • تعداد معاملات7
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی9/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/33
  7,270بازه قیمت روز6,850
  343/2M
  حقیقی
  343/2M
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  1/29
  RSI
  36/43
  • حجم مبنا2/9M
  • تعداد سهام2,200,000,000
  • سهام شناور13.66%
  • EPS-23
  • P/Eگروه-
  • P/S19/9136
  • میانگین حجم یک ماه1/4M
  • میانگین حجم سه ماه717/2K
  • میانگین حجم یک سال564/6K
  • میانگین ارزش یک ماه8/9B
  • میانگین ارزش سه ماه4/4B
  • میانگین ارزش یک سال4/1B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  افرا
  ا
  4/4931,250171/6B19/6B1/83%21/8B1/54%23/01
  مفاخر
  م
  2/4413,12038/3B10/9B1/01%-520M1/49%118/79
  رتاپ
  ر
  -3/794,87038/3B43/4B4/04%-3/2B0/74%7/75
  رانفور
  ر
  0/287,03058/4B253/8B23/61%-11B1/58%10/63
  مداران
  م
  29,23020/7B17/9B1/67%01/11%10/35
  رکیش
  ر
  -1/874,60915/9B31/9B2/97%-942/2M0/88%33/41
  آپ
  آ
  -2/0110,31047/2B56/9B5/29%385/1M1/49%51/53
  سیستم
  س
  1/7315,840112/8B159B14/79%-2/4B0/74%21/67
  پرداخت
  پ
  -2/3712,6205/4B99B9/21%-230/8M0/39%23/47
  سپ
  س
  -2/4716,61011/4B185/6B17/26%-8/7B0/43%61/53
  رافزا
  ر
  2/4255,60095/5B19/3B1/79%-2/5B3/66%31/35
  سپیدار
  س
  -4/3664,50065B45/3B4/21%-3/4B8/51%-
  توسن
  ت
  -0/2619,02096B57B5/3%51/6B13/25%-
  تپسی
  ت
  0/156,93024/5B16/9B1/58%-7/9B0/56%-
  پی پاد
  پ
  -4/9719,870875/3B58/5B5/44%-5/55%-