بازرگام

آخرین قیمت
6,8201/19%
قیمت پایانی
6,8101/04%
حجم(مشکوک)
1/5M

بازرگام

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
6,8201/19%
قیمت پایانی
6,8101/04%
حجم(مشکوک)
1/5M
 • ارزش معاملات
  9/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/91%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بازرگام
  • ارزش بازار20/5B
  • تعداد معاملات183
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-5/3B
  • سرانه خرید حقیقی22/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/52
  6,950بازه قیمت روز6,690
  4/7B
  حقیقی
  9/9B
  5/3B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  14/99
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/5M
  • تعداد سهام3,000,000,000
  • سهام شناور22.02%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (اطلاعات و ارتباطات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  اوان
  ا
  -5/4721,600710B9/7B7/12%-2/4B0/79%559/31
  های وب
  ه
  0/913,137560/3B93/2B68/29%-0/79%3/31
  آسیاتک
  آ
  3/1311,18094/5B33/6B24/59%15/2B2/36%23/57