آینده

|مجاز
آینده|unknown
آخرین قیمت
6,9701.01%
قیمت پایانی
6,940
حجم(مشکوک)
7/2M
 • ارزش معاملات
  50/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  آینده
  • ارزش بازار2/9B
  • تعداد معاملات7,243,313
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول10/5B
  • سرانه خرید حقیقی33/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  7,020بازه قیمت روز6,760
  50/3B
  حقیقی
  39/8B
  0
  حقوقی
  10/5B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/5M
  • تعداد سهام417,831,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: یعقوب خواجوند عابدینی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E