وآرین

|مجاز
وآرین|unknown
آخرین قیمت
1,4631.32%
قیمت پایانی
1,483
حجم(مشکوک)
11/9M
 • ارزش معاملات
  17/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وآرین
  • ارزش بازار5/9B
  • تعداد معاملات265
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-445/8M
  • سرانه خرید حقیقی156K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  1,502بازه قیمت روز1,416
  16/8B
  حقیقی
  17/3B
  743/2M
  حقوقی
  297/4M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام4,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  3.364,97432/3B15B--5/9B0.58%
  آریان
  آ
  2.994,540292/9B268/3B--78/4B1.36%
  فلات
  ف
  -0.6033,2004/6B12/9B-2B1.41%
  وسپه
  و
  -1.015,95010/1B138/1B-1/4B0.66%
  وبهمن
  و
  1.753,68211/5B52/1B-3/3B1.35%
  وصنعت
  و
  0.902,25515/7B40/4B-01.06%
  وتوصا
  و
  4.009,92016B40/5B--216/4M1.84%
  وایرا
  و
  2.972,360608/8M5/3B-04.50%
  اعتلا
  ا
  2.313,3854/4B10/5B--166/6M0.93%
  واتی
  و
  3.2316,89029/1B76/2B-2/8B1.22%
  وکادو
  و
  -0.9022,1504/3B17/6B-01.48%
  معیار
  م
  2.6115,71037/1B4/7B-8/1B0.59%
  وگستر
  و
  6.995,61948/9B4/5B--6B1.84%
  گوهران
  گ
  0.824,663488/5M30/6B--47/6M1.08%
  وخارزم
  و
  -0.545,490116/5B102/8B-4/5B0.93%
  ودانا
  و
  -1.804,4313/7B6B-00.68%
  سدبیر
  س
  1.2328,40046B7/2B-00.40%
  وسکاب
  و
  4.983,44118/5B42B--1/7B1.66%
  وبیمه
  و
  3.421,72041/9B27/6B-00.98%
  وتوسم
  و
  1.224,6148/6B37/1B-00.61%
  ونیرو
  و
  0.273,01922/7B31/7B-7/8B1.19%
  وسبحان
  و
  -1.122,4745/6B19/2B-00.74%
  ونیکی
  و
  1.947,72011/9B275/4B--5/6B0.37%
  وساپا
  و
  3.776,000121/5B96/8B-5/4B1.14%
  وبوعلی
  و
  1.393,1024/5B18/8B-630/1M1.03%
  وصنا
  و
  4.681,84718/7B15/5B-219/4M1.16%
  وجامی
  و
  2.972,770343/2M5/5B-09.00%
  وپویا
  و
  2.823,43818/5B24/3B-03.47%
  سرچشمه
  س
  0.119,01044/5B69B--28/9B0.84%
  وملت
  و
  1.973,006162/1M3B-06.00%
  وفتخار
  و
  0.643,17712/4B6/3B--952/6M0.88%
  وآوا
  و
  1.023,38111/8B4/5B--6/6B0.60%
  صبا
  ص
  2.204,14735/8B388/5B--5/2B1.33%
  وکبهمن
  و
  6.994,23660/1B42/4B-14/4B11.55%
  وسپهر
  و
  2.773,83711/8B295/1B-80/5M3.87%
  وامین
  و
  -1.8511,3809/9B111/7B--9/7B0.13%
  ومدیر
  و
  2.264,2588/8B38/7B--1/6B4.97%
  ولقمان
  و
  1.644,693180/5M4/3B-02.00%
  مدیریت
  م
  5.833,56732/8B10/9B-2/8B3.06%
  وهامون
  و
  1.182,68931/2B13/7B--1B2.37%
  وتوسکا
  و
  -2.977,7201/3B6/2B-00.90%
  وطوبی
  و
  2.102,29219/8B7B-1/2B1.48%
  ومهان
  و
  -0.147,0807/3B212/1B--1B1.70%