شاوان

|مجاز
شاوان|فرابورس
آخرین قیمت
25,0502.04%
قیمت پایانی
24,850
حجم(مشکوک)
4/9M
 • ارزش معاملات
  121/5B
 • تاثیر در شاخص
  4/37
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شاوان
  • ارزش بازار200/4B
  • تعداد معاملات1,421
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-695/3M
  • سرانه خرید حقیقی7/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  25,050بازه قیمت روز22,750
  108/3B
  حقیقی
  109B
  13/3B
  حقوقی
  12/6B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/2M
  • تعداد سهام8,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  شپنا
  ش
  2.998,9501431/6B2033/9B-136/2B0.91%
  شزنگ
  ش
  1.2191,75010/9B2/6B-01.43%
  شنفت
  ش
  3.807,75041/9B158/4B-5/3B1.26%
  شراز
  ش
  2.1316,60071/7B184/7B--2/3B0.69%
  شبهرن
  ش
  0.9027,75087/2B334B-17/7B0.59%
  شسپا
  ش
  -0.535,590144/4B315/3B--31/9B0.37%
  شبریز
  ش
  0.1117,510281/5B523/5B-16/8B0.88%
  شتران
  ش
  1.084,8902276/1B1337/3B-266/9B0.60%