غصینو

|مجاز
غصینو|فرابورس
آخرین قیمت
13,8204.94%
قیمت پایانی
13,760
حجم(مشکوک)
11/1M
 • ارزش معاملات
  152/7B
 • تاثیر در شاخص
  10/74
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غصینو
  • ارزش بازار138/2B
  • تعداد معاملات11,101,528
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-8/1B
  • سرانه خرید حقیقی18K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  25,100بازه قیمت روز7,530
  122/6B
  حقیقی
  130/7B
  30/2B
  حقوقی
  22/1B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام10,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: minoo_company@yahoo.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد تقی قلندرلکی
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 85 جاده قزوین، زنجان - شهرستان خرمدره

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E