تاپکیش

آخرین قیمت
14,900-2/1%
قیمت پایانی
15,040-1/18%
حجم(مشکوک)
2/4M

تاپکیش

|مجاز
تجارت الکترونیک پارسیان کیش|فرابورس
آخرین قیمت
14,900-2/1%
قیمت پایانی
15,040-1/18%
حجم(مشکوک)
2/4M
 • ارزش معاملات
  36/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-15/03%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  تاپکیش
  • ارزش بازار26/8B
  • تعداد معاملات699
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول391/5M
  • سرانه خرید حقیقی13/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/26
  16,760بازه قیمت روز14,580
  33/5B
  حقیقی
  33/1B
  2/9B
  حقوقی
  3/2B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  91/4
  درصد سهم از صنعت
  196/43
  RSI
  44/14
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,800,000,000
  • سهام شناور24.63%
  • EPS440
  • P/Eگروه-
  • P/S6/622
  • میانگین حجم یک ماه4/6M
  • میانگین حجم سه ماه3/1M
  • میانگین حجم یک سال3/6M
  • میانگین ارزش یک ماه49B
  • میانگین ارزش سه ماه33/5B
  • میانگین ارزش یک سال47B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@kpec_co.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حجت آزاد بخت
   نشانی امور سهام:
   تهران -رباط کریم-شهرک صنعتی پرند-خیابان گل بهار-قطعه135d

  نمادهای هم گروه (تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  بمیلا
  ب
  -2/9812,06013/2B13/7B100%-3/2B1/15%58/68
  صیدک404
  ص
  -0/15943,25011/3M---1%-