بجهرم

|مجاز
بجهرم|فرابورس
آخرین قیمت
2,7151.08%
قیمت پایانی
2,731
حجم(مشکوک)
36/6M
 • ارزش معاملات
  99/9B
 • تاثیر در شاخص
  2/02
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بجهرم
  • ارزش بازار65/6B
  • تعداد معاملات1,768
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول19/1B
  • سرانه خرید حقیقی57/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  2,703بازه قیمت روز2,447
  96/4B
  حقیقی
  77/4B
  0
  حقوقی
  19/1B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام24,145,332,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وهور
  و
  3.011,72744/9B130/2B-5/3B1.34%
  بمپنا
  ب
  1.987,59025/1B59/6B-1/2B1.04%
  دماوند
  د
  0.2123,30058/8B129/2B--3/1B0.89%
  بکهنوج
  ب
  0.301,66818/7B26/9B--6/6B0.58%
  بگیلان
  ب
  -0.9916,01045B68/8B-5B4.05%
  بزاگرس
  ب
  5.005,94521/5B35/7B-520/2M3.89%
  آبادا
  آ
  0.1612,39044/1B30/5B--9/6B3.78%
  بپیوند
  ب
  3.8213,32038B40B--2/2B5.80%