کگهر

آخرین قیمت
48,300-0/41%
قیمت پایانی
48,5000%
حجم(مشکوک)
214/3K

کگهر

|مجاز
سنگ آهن گهرزمین|فرابورس
آخرین قیمت
48,300-0/41%
قیمت پایانی
48,5000%
حجم(مشکوک)
214/3K
 • ارزش معاملات
  10/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6/82%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کگهر
  • ارزش بازار1/2T
  • تعداد معاملات247
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول549/1M
  • سرانه خرید حقیقی2/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/07
  51,150بازه قیمت روز46,350
  8/1B
  حقیقی
  7/5B
  2/3B
  حقوقی
  2/8B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  12/54
  درصد سهم از صنعت
  16/74
  RSI
  41/66
  • حجم مبنا2/4M
  • تعداد سهام25,000,000,000
  • سهام شناور7.27%
  • EPS5,569
  • P/Eگروه-
  • P/S4/8364
  • میانگین حجم یک ماه155/7K
  • میانگین حجم سه ماه254/7K
  • میانگین حجم یک سال559/5K
  • میانگین ارزش یک ماه6/2B
  • میانگین ارزش سه ماه10/2B
  • میانگین ارزش یک سال26B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@goharzamin.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد فلاح
   نشانی امور سهام:
   سیرچان - کیلو متر 50 جاده شیراز

  نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کمنگنز
  ک
  1/8919,89059/4B29/6B0/41%2/2B0/76%7/71
  کدما
  ک
  -3/7383,240265/4B21B0/29%-0/62%434/05
  کاما
  ک
  -0/515,980379/9B118B1/64%48/4B0/8%15/7
  ومعادن
  و
  0/336,020350/9B1/2T16/11%-0/55%6/34
  کچاد
  ک
  06,97065/2B1/9T26/2%-16B0/46%5/67
  تکنار
  ت
  379,60010/4B4/8B0/07%-2/82%34/17
  کنور
  ک
  -3/7225,04029/3B310/3B4/3%-4/6B0/69%15/68
  کروی
  ک
  1/4739,01099/8B93/4B1/3%18/4B0/99%6/59
  کبافق
  ک
  -2/8938,01022/8B45/8B0/64%-1/3B0/99%9/69
  کگل
  ک
  -0/876,870264/6B2/2T31/11%-0/56%10/73
  وامیر
  و
  -1/23412,4508/3B244/7B3/39%-320/5M0/91%17/75
  تاصیکو
  ت
  -0/678,97095/1B604/1B8/37%-0/31%9/18
  صمعاد412
  ص
  1979,4105/1B-----
  صمعاد212
  ص
  3/091,000,0005M-----
  اپال
  ا
  -0/6716,47079/1B164B2/27%-12/1B0/98%-
  صگل039
  ص
  4/171,000,000100M-----
  صگل309
  ص
  -4/761,000,000100M-----
  فزر
  ف
  -1/5741,100108/4B122/4B1/7%-26/5B0/76%-
  تجلی
  ت
  0/312,569146/7B159/3B2/21%-0/77%-
  صگل509
  ص
  0/51980,000980M--0--