کگهر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
6
0
9
0
/
3
0
6
0
K
تصویر نماد کگهر

کگهر

|مجاز
معدنی و صنعتی گهر زمین|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
6
0
9
0
/
3
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,920پایین ترین قیمت15,690

  بازده ماهانه

  کگهرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -559/12 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کگهر
16,710بازه قیمت روز15,130
319/66 M
حقیقی
878/78 M
774/71 M
حقوقی
215/58 M
 • تعداد معاملات
  7
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  1194 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -559/12 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  18/80 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/30
 • حجم عرضه301/92 K
 • حجم تقاضا501/40 K
تعدادحجم خریدقیمت
42,95015,690
43,97015,680
44,03015,670
44,27015,660
44,36015,650
قیمتحجم فروشتعداد
15,7802,2641
15,7906,7641
15,83011,0002
15,8403861
15,8903931
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
17/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  6/58 Mسهم
 • تعداد سهام
  75,000,000,000
 • درصد شناور
  %5/06
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/24
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۶۱۳:۰۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (فروی1)، (کگهر1) و (بنو1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۶۱۱:۳۰”
  توقف نماد (کگهر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۸۱۲:۵۳”
  بازگشایی نماد معاملاتی (کگهر1)
  ۱۴۰۳/۱/۵۱۳:۴۲”
  بازگشایی نماد معاملاتی (کگهر1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱۴:۳۸”
  اصلاحیه-توقف نمادهای (کگهر1)، (تاپکیش1) و (زشریف1) در پایان جلسه معاملات
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت معدنی وصنعتی گل گهر-سهامی عام-28/37%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -26/12%شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام19/15%شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر-سهامی خ17/11%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -2/38%شرکت واسط مالی مردادسوم-بامسئولیت محدود-1/81%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد