فرابورس

|مجاز
فرابورس|فرابورس
آخرین قیمت
13,8005.10%
قیمت پایانی
13,510
حجم(مشکوک)
66/7M
 • ارزش معاملات
  901/8B
 • تاثیر در شاخص
  5/81
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فرابورس
  • ارزش بازار115/9B
  • تعداد معاملات9,831
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول54/6B
  • سرانه خرید حقیقی16/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  15,020بازه قیمت روز13,060
  826/5B
  حقیقی
  771/9B
  76B
  حقوقی
  130/7B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام8,400,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  انرژی3
  ا
  0.2755,720632/5B100/5B-8B0.66%