حآسا

|مجاز
حآسا|فرابورس
آخرین قیمت
9,3103.67%
قیمت پایانی
9,140
حجم(مشکوک)
5/9M
 • ارزش معاملات
  53/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  حآسا
  • ارزش بازار16/8B
  • تعداد معاملات1,063
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-4/6B
  • سرانه خرید حقیقی14/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  9,580بازه قیمت روز8,340
  49/3B
  حقیقی
  53/8B
  4/6B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,800,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  توریل
  ت
  2.275,37059/9B37/8B--92/1M0.99%
  حریل
  ح
  2.173,00369B14/4B-1/4B1.29%
  حپارسا
  ح
  -0.0957,90014/7B14/3B--2/4B1.08%
  حسیر
  ح
  0.8013,69042/7B16/8B-163M0.74%
  حآفرین
  ح
  5.003,758124/9B28/2B-17/5B1.16%
  حگهر
  ح
  -1.0212,59011/6B55/9B-430/4M1.17%
  حگردش
  ح
  -0.723,650381/7B6B-4/1B0.56%