بسویچ

|مجاز
بسویچ|بورس
آخرین قیمت
6,4704.86%
قیمت پایانی
6,440
حجم(مشکوک)
6/6M
 • ارزش معاملات
  42/6B
 • تاثیر در شاخص
  57/56
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بسویچ
  • ارزش بازار51B
  • تعداد معاملات6,626,776
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-2B
  • سرانه خرید حقیقی30/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  6,170بازه قیمت روز5,590
  35/4B
  حقیقی
  37/5B
  7/2B
  حقوقی
  5/2B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/2M
  • تعداد سهام7,889,988,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: saham@parsswitch.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: قاسم کرمی
   نشانی امور سهام:
   زنجان - کیلومتر 5 جاده قدیم زنجان تهران

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E