سپید

|مجاز
سپید|بورس
آخرین قیمت
23,4003.04%
قیمت پایانی
23,230
حجم(مشکوک)
14/4M
 • ارزش معاملات
  335B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۹تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

اطلاعات معاملاتی نماد

سپید
 • ارزش بازار70/2B
 • تعداد معاملات14,421,439
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول30B
 • سرانه خرید حقیقی11/2K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
22,860بازه قیمت روز19,880
309/4B
حقیقی
279/4B
25/6B
حقوقی
55/5B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا1/2M
 • تعداد سهام3,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E