وصنعت

|مجاز
وصنعت|بورس
آخرین قیمت
2,2902.83%
قیمت پایانی
2,264
حجم(مشکوک)
22/1M
 • ارزش معاملات
  50/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وصنعت
  • ارزش بازار41/2B
  • تعداد معاملات22,111,496
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2/3B
  • سرانه خرید حقیقی62/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  2,270بازه قیمت روز1,974
  50/1B
  حقیقی
  47/8B
  0
  حقوقی
  2/3B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا7/2M
  • تعداد سهام18,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: imic@imicweb.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدمهدی زردوغی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  6.995,133136/8B15/6B--5/3B1.66%
  آریان
  آ
  2.994,541321/3B268/3B--91B1.45%
  فلات
  ف
  -2.8632,60095/4B12/6B-46/4B0.99%
  وسپه
  و
  -0.845,91050/3B138/3B--3/1B0.50%
  وبهمن
  و
  2.243,70954/7B52/3B-13/3B1.03%
  وتوصا
  و
  4.4110,06060/7B40/7B--11/8B1.14%
  وایرا
  و
  2.972,361968/4M5/3B-07.00%
  اعتلا
  ا
  1.073,40524/6B10/4B-10B1.37%
  واتی
  و
  6.6417,200122/7B78/8B--3/5B1.17%
  وکادو
  و
  -0.6722,20019/3B17/7B--952/7M1.34%
  وآرین
  و
  2.981,48439B5/9B-1/5B1.20%
  معیار
  م
  0.5215,61059/7B4/6B-13/7B0.62%
  وگستر
  و
  6.995,63062/5B4/5B--2/7B2.58%
  گوهران
  گ
  3.654,6907B31/4B--263/3M1.82%
  وخارزم
  و
  0.365,540343/5B103/8B-34/5B1.03%
  ودانا
  و
  -1.184,43019/3B6B-133/1M0.61%
  سدبیر
  س
  -1.0528,650123/4B7/1B-143/3K0.43%
  وسکاب
  و
  3.603,47354B41/4B--1/8B1.23%
  وبیمه
  و
  3.361,729130/2B27/6B--345/6M0.91%
  وتوسم
  و
  6.614,75550/3B39/1B--8/1B0.95%
  ونیرو
  و
  6.973,144266/3B33/8B--22/4B1.30%
  وسبحان
  و
  0.962,50438/9B19/6B--10/9B0.60%
  ونیکی
  و
  3.507,79046/1B279/6B--13/6B0.82%
  وساپا
  و
  4.636,020328B97/6B--2/2B0.96%
  وبوعلی
  و
  3.233,17223/3B19/2B-3/4B1.48%
  وصنا
  و
  5.231,86447/3B15/6B-19/4M0.99%
  وپویا
  و
  1.603,44366/1B24B-03.60%
  سرچشمه
  س
  0.679,020103/1B69/4B--49/7B1.13%
  وفتخار
  و
  1.083,17428/2B6/3B--2/4B0.89%
  وآوا
  و
  2.543,39041/3B4/5B--5/6B1.17%
  صبا
  ص
  4.994,263241/3B399/1B-9/9B3.00%
  وکبهمن
  و
  6.994,23673/2B42/4B-14/4B27.20%
  وسپهر
  و
  6.973,98694B307/1B-8/3B5.39%
  وامین
  و
  -1.3211,38010/5B112/3B--9/8B0.37%
  ومدیر
  و
  4.974,36542/9B39/7B--21/3B2.79%
  ولقمان
  و
  0.044,6981/4B4/2B-02.08%
  مدیریت
  م
  5.983,59570/3B10/9B-2/5B2.63%
  وهامون
  و
  3.682,73769/5B14/1B-3/6B4.06%
  وتوسکا
  و
  -2.977,7102/9B6/2B-00.96%
  وطوبی
  و
  7.002,39773/9B7/3B-14/3B1.86%
  ومهان
  و
  1.697,11040/2B216B--6/6B2.18%