ثامان

|مجاز
ثامان|بورس
آخرین قیمت
22,490-3.14%
قیمت پایانی
22,360
حجم(مشکوک)
7/3M
 • ارزش معاملات
  163/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ثامان
  • ارزش بازار5B
  • تعداد معاملات7,327,654
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-5/8B
  • سرانه خرید حقیقی7/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  23,630بازه قیمت روز21,390
  158/1B
  حقیقی
  163/8B
  5/9B
  حقوقی
  187M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا603/1K
  • تعداد سهام221,941,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: ساختمانی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد رضا امامي
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E