فسپا

|مجاز
فسپا|بورس
آخرین قیمت
7,6200.79%
قیمت پایانی
7,590
حجم(مشکوک)
18/7M
 • ارزش معاملات
  141/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

فسپا
 • ارزش بازار29/7B
 • تعداد معاملات18,661,909
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-1/7B
 • سرانه خرید حقیقی30/1K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
8,020بازه قیمت روز6,980
132/5B
حقیقی
134/1B
9/1B
حقوقی
7/5B
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا1/9M
 • تعداد سهام3,900,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: هوشنگ قليزاده
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E