کروی

|مجاز
کروی|بورس
آخرین قیمت
33,8000.06%
قیمت پایانی
33,480
حجم(مشکوک)
3/4M
 • ارزش معاملات
  112/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کروی
  • ارزش بازار81/6B
  • تعداد معاملات3,364,403
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول6/5B
  • سرانه خرید حقیقی5/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  36,410بازه قیمت روز31,650
  70/9B
  حقیقی
  64/4B
  41/8B
  حقوقی
  48/3B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا965/6K
  • تعداد سهام2,413,950,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمود علی پور جدی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E