خرینگ

|مجاز
خرینگ|بورس
آخرین قیمت
38,4104.97%
قیمت پایانی
38,110
حجم(مشکوک)
3/1M
 • ارزش معاملات
  118/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خرینگ
  • ارزش بازار17/1B
  • تعداد معاملات3,104,649
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2B
  • سرانه خرید حقیقی5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  38,180بازه قیمت روز34,560
  114/4B
  حقیقی
  112/4B
  3/9B
  حقوقی
  5/9B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا450/4K
  • تعداد سهام445,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: Info@mwmco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مسعود هدشی
   نشانی امور سهام:
   مشهد - کیلومتر 8 بزرگراه آسیایی - صندوق پستی 1311/91735

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E