پلاسک

آخرین قیمت
10,3104/99%
قیمت پایانی
10,3104/99%
حجم(مشکوک)
1/6M

پلاسک

|مجاز
پلاسکوکار|بورس
آخرین قیمت
10,3104/99%
قیمت پایانی
10,3104/99%
حجم(مشکوک)
1/6M
 • ارزش معاملات
  16/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+43/79%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پلاسک
  • ارزش بازار15/1B
  • تعداد معاملات136
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول8/4B
  • سرانه خرید حقیقی178/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده24/9
  10,410بازه قیمت روز9,430
  16/6B
  حقیقی
  8/1B
  0
  حقوقی
  8/4B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  4/92
  RSI
  70/17
  • حجم مبنا2/1M
  • تعداد سهام1,460,188,000
  • سهام شناور41.27%
  • EPS-1,253
  • P/Eگروه-
  • P/S0/3153
  • میانگین حجم یک ماه7M
  • میانگین حجم سه ماه6/2M
  • میانگین حجم یک سال5/3M
  • میانگین ارزش یک ماه23/2B
  • میانگین ارزش سه ماه19/9B
  • میانگین ارزش یک سال17/2B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@plascokarsaipa.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: عطاالله امینی
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 20 اتوبان قزوین کرج - شهرک صنعتی کاسپین - فاز 2 - خیابان سهروردی - نبش خیابان صنعت 5

  نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پلوله
  پ
  -0/1338,25010/9B8/6B2/8%-389M1/67%5/62
  پکویر
  پ
  -0/326,25039/3B41B13/41%-5/8B1/19%23/92
  پشاهن
  پ
  4/9971,250438/9M4/5B1/47%02/25%41/81
  پاسا
  پ
  4/9714,950124/7B28/5B9/32%-0/99%9/45
  پلاست
  پ
  2/9814,19070/4B7/1B2/32%29/7B1/47%10/79
  پتایر
  پ
  0/972,83892/9B36/5B11/92%2/2B1/02%30/47
  پسهند
  پ
  -1/2753,2806/3B18/5B6/06%-407/4M1/19%7/7
  پدرخش
  پ
  -4/2111,84039/4B5/8B1/9%-292/8M0/97%28/92
  پکرمان
  پ
  -2/4226,3803/7B65/2B21/3%-1/1B0/98%31/03
  پیزد
  پ
  0/1117,97041/3B35/8B11/7%2/5B3/13%125/5
  پار تا
  پ
  511,54091B54/5B17/8%17/5B1/35%-