تپمپی

آخرین قیمت
34,2500/88%
قیمت پایانی
34,1600/62%
حجم(مشکوک)
2/3M

تپمپی

|مجاز
پمپ سازی ایران|بورس
آخرین قیمت
34,2500/88%
قیمت پایانی
34,1600/62%
حجم(مشکوک)
2/3M
 • ارزش معاملات
  77B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/95%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  تپمپی
  • ارزش بازار37/7B
  • تعداد معاملات919
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/6B
  • سرانه خرید حقیقی7/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/63
  36,130بازه قیمت روز31,410
  67B
  حقیقی
  65/4B
  9/8B
  حقوقی
  11/4B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  6/61
  درصد سهم از صنعت
  4/49
  RSI
  51/59
  • حجم مبنا441/8K
  • تعداد سهام1,100,000,000
  • سهام شناور38.34%
  • EPS2,910
  • P/Eگروه-
  • P/S7/7941
  • میانگین حجم یک ماه2M
  • میانگین حجم سه ماه1/4M
  • میانگین حجم یک سال2M
  • میانگین ارزش یک ماه31/7B
  • میانگین ارزش سه ماه22/8B
  • میانگین ارزش یک سال37/4B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@pumpirangroup.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: احمد چراغ
   نشانی امور سهام:
   تبریز - شرکت پمپیران - بعد از قراملک

  نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وتوشه
  و
  -2/027,89026/7B46/7B5/56%2/4B0/72%5/99
  لازما
  ل
  1/9239,7008/5B8/7B1/03%-8/2B0/37%167/13
  تپکو
  ت
  2/982,624138B55/5B6/6%1/8B3/21%236/23
  لخانه
  ل
  -2/9730,0009/4B26/5B3/15%-2/4B0/51%-
  تکنو
  ت
  4/887,47027/4B6/3B0/75%1/1B2/65%1,171/69
  تراک
  ت
  9/991,803202/7M97/7M0/01%---
  تفیرو
  ت
  4/9144,850897K538/2M0/06%--3/37
  لخزر
  ل
  517,71023/7B29/7B3/54%03/38%8/41
  تکمبا
  ت
  0/878,20030/9B14B1/67%-2/4B0/91%28/11
  تایرا
  ت
  -0/0911,52098/3B146/2B17/41%47/3B1/17%8/3
  تکشا
  ت
  3/5858,330110/2B11/8B1/4%-1/9B1/38%-
  لابسا
  ل
  -1/6910,830122/5B28/3B3/37%-3B0/73%21/33
  لسرما
  ل
  3/6433,36029/7B7/4B0/88%3/3B1/86%23/77
  لبوتان
  ل
  -0/3716,13013/3B40/3B4/79%2/4B1/7%19/37
  تمحرکه
  ت
  2/938,05019/9B2/9B0/34%01/3%-
  تاتمس
  ت
  -2/98138,3504/3B15/6B1/86%-4/1B0/16%-
  انتخاب
  ا
  -1/7234,600123/2B343B40/84%-4/9B3/54%-
  گلدیرا
  گ
  -1/036,890137/4B56/5B6/72%10/3B1/31%-