ونیکی

|مجاز
ونیکی|بورس
آخرین قیمت
7,8301.42%
قیمت پایانی
7,730
حجم(مشکوک)
1/8M
 • ارزش معاملات
  14/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ونیکی
  • ارزش بازار274/1B
  • تعداد معاملات231
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-6/1B
  • سرانه خرید حقیقی11/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  8,220بازه قیمت روز7,160
  6/6B
  حقیقی
  12/8B
  7/4B
  حقوقی
  1/3B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا14M
  • تعداد سهام35,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  6.995,09279/8B15/6B--15/2B1.20%
  آریان
  آ
  2.994,540296/1B268/3B--81/6B1.38%
  فلات
  ف
  -1.8133,00014/1B12/7B-10/9B2.98%
  وسپه
  و
  -0.675,94018/6B138/5B-1B0.58%
  وبهمن
  و
  1.833,70318/2B52/1B-4/5B1.01%
  وصنعت
  و
  1.032,25421/4B40/5B-2B1.07%
  وتوصا
  و
  3.909,96023B40/5B--569/7M1.53%
  وایرا
  و
  2.972,360614/9M5/3B-04.50%
  اعتلا
  ا
  0.413,39712/5B10/3B-5/8B1.31%
  واتی
  و
  3.2316,93041/6B76/2B--977/2M1.01%
  وکادو
  و
  -0.2222,2005/9B17/7B-01.70%
  وآرین
  و
  2.981,48322/2B5/9B--371/4M1.31%
  معیار
  م
  2.5515,70042/1B4/7B-9B0.60%
  وگستر
  و
  6.995,62252/2B4/5B--6B2.04%
  گوهران
  گ
  0.324,6641/9B30/4B--47/6M1.09%
  وخارزم
  و
  0.365,520181/9B103/8B-7/3B0.97%
  ودانا
  و
  -1.024,4385/4B6B-00.79%
  سدبیر
  س
  4.0328,60064/8B7/4B-00.41%
  وسکاب
  و
  6.733,48431/1B42/6B--1/3B1.76%
  وبیمه
  و
  6.051,72866/4B28/3B-01.07%
  وتوسم
  و
  1.904,63312/4B37/4B--884/5M0.69%
  ونیرو
  و
  1.263,03155/6B32B-9/2B1.15%
  وسبحان
  و
  1.652,47912/7B19/7B-50/4M0.71%
  وساپا
  و
  3.606,010159/9B96/6B-4B1.02%
  وبوعلی
  و
  2.753,1218/7B19/1B--383/1M1.16%
  وصنا
  و
  2.701,85222/7B15/2B-219/4M1.11%
  وجامی
  و
  2.972,770343/2M5/5B-09.00%
  وپویا
  و
  3.353,44927/7B24/4B-03.74%
  سرچشمه
  س
  2.669,02060B70/8B--37/3B0.92%
  وملت
  و
  1.973,006165/3M3B-08.00%
  وفتخار
  و
  1.243,17815/1B6/3B--2/4B0.88%
  وآوا
  و
  2.403,38817/2B4/5B--6/6B0.88%
  صبا
  ص
  4.064,17551/2B395/5B--8/5B1.36%
  وکبهمن
  و
  6.994,23662/6B42/4B-14/4B14.90%
  وسپهر
  و
  3.113,84317/7B296B-80/5M4.11%
  وامین
  و
  -1.5811,38010/1B112B--9/8B0.14%
  ومدیر
  و
  2.814,29314/2B38/9B--5/3B3.48%
  ولقمان
  و
  1.644,694243/2M4/3B-01.67%
  مدیریت
  م
  4.963,57640/9B10/8B-2/7B2.71%
  وهامون
  و
  1.292,70538/1B13/8B--473/5M2.71%
  وتوسکا
  و
  -2.977,7102/1B6/2B-01.23%
  وطوبی
  و
  7.002,38660/5B7/3B-14/3B1.99%
  ومهان
  و
  0.567,08010/7B213/6B--1/3B1.72%