بموتو

|مجاز
بموتو|بورس
آخرین قیمت
3,7696.98%
قیمت پایانی
3,742
حجم(مشکوک)
29/4M
 • ارزش معاملات
  109/9B
 • تاثیر در شاخص
  84/55
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بموتو
  • ارزش بازار53/9B
  • تعداد معاملات29,379,766
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-13/6B
  • سرانه خرید حقیقی66/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  3,742بازه قیمت روز3,254
  53B
  حقیقی
  66/7B
  57B
  حقوقی
  43/4B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا5/7M
  • تعداد سهام14,288,400,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: office1@motogen.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: طاهر رحیمی
   نشانی امور سهام:
   تبریز-منطقه صنعتی غرب-جاده اختصاصی-شرکت موتوژن

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E