بموتو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/52%
حجم
7
0
/
3
0
2
0
M
0

بموتو

|مجاز
موتوژن‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/52%
حجم
7
0
/
3
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  6
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  8/03
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/8%
  • صنعت+1/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,740پایین ترین قیمت2,633

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 54/07 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 6/70 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 185/20 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/6
2,856بازه قیمت روز2,484
19/45 B
حقیقی
12/75 B
206/48 M
حقوقی
6/91 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
15/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/72 M
 • تعداد سهام20,146,644,000
 • سهام شناور
  39/14 %
نسبت‌های مالی
 • P/E10/29
 • P/Eگروه14/81
 • EPS257
 • P/S
  1/99
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 12/63 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 8/45 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 34/08 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 27/72 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر-سهامی خ42/34%شخص حقیقی19/06%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص -9/79%شخص حقیقی6/61%شرکت گروه توسعه اقتصادملل-سهامی خاص-5/36%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/44%شرکت ذوب آهن آریان بوئین زهرا-بامسئولیت محدود-1/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,7002/92
5/73 B
6/21 T
1/83%
2/79 B
3/02116/13
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
4/05%
0/00
-131/03
بشهاببشهاب
20,940-4/99
29/64 B
15/27 T
4/5%
5/62 B
0/5411/31
بکاببکاب
12,220-1/86
29/04 B
6/00 T
1/77%
3/52 B
1/0142/46
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
1/11%---
بتکبتک
256,350-2
2/88 B
2/31 T
0/68%
0/00
11,135/45
بترانسبترانس
2,874-1/14
114/74 B
104/62 T
30/85%
-13/06 B
0/738/55
بالبربالبر
25,340-4/47
8/66 B
16/22 T
4/78%
-633/15 M
0/5580/42
بکامبکام
2,793-4/38
35/61 B
38/20 T
11/27%
-404/41 M
0/6718/5
بنیروبنیرو
4,107-4/69
24/99 B
38/68 T
11/41%
441/96 M
0/9510/17
بسویچبسویچ
4,251-4/2
8/24 B
54/80 T
16/16%
-7/17 B
0/1911/83
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
1/03%---
بکابلبکابل
35,000-0/86
85/64 B
35/83 T
10/57%
-50/99 B
0/46-