بموتو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم
4
0
/
1
0
7
0
M
تصویر نماد بموتو

بموتو

|مجاز
موتوژن|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم معاملات
4
0
/
1
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -3/97
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,242پایین ترین قیمت2,191

  بازده ماهانه

  بموتوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  2,013,395,650ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بموتو
 • ارزش بازار
  44/69 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  2/01 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  81/55 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/78
2,380بازه قیمت روز2,070
9/22 B
حقیقی
7/20 B
0
حقوقی
2/01 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
12/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/06 Mسهم
 • تعداد سهام
  20,146,644,000
 • درصد شناور
  %13/03
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/61
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر-سهامی خ42/34%شخص حقیقی19/06%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص-10/36%شخص حقیقی7/24%شرکت گروه توسعه اقتصادملل -سهامی خاص -5/36%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/44%شرکت ذوب آهن آریان بوئین زهرا-بامسئولیت محدود-1/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد