خنصیر

|مجاز
خنصیر|بورس
آخرین قیمت
17,4701.45%
قیمت پایانی
17,270
حجم(مشکوک)
25/5M
 • ارزش معاملات
  440/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خنصیر
  • ارزش بازار25B
  • تعداد معاملات25,523,292
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-85/3B
  • سرانه خرید حقیقی16/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  17,920بازه قیمت روز15,580
  321/7B
  حقیقی
  407B
  119/5B
  حقوقی
  34/2B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1M
  • تعداد سهام1,430,524,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@nasirmachine.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی پوررکنی صالحان
   نشانی امور سهام:
   گلپایگان - کیلومتر 1 جاده گلپایگان خوانسار- مجتمع صنعتی سایپا- شرکت مهندسی نصیر ماشین

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E