رمپنا

آخرین قیمت
14,440-0/55%
قیمت پایانی
14,5200%
حجم(مشکوک)
4/1M

رمپنا

|مجاز
گروه مپنا (سهامی عام)|بورس
آخرین قیمت
14,440-0/55%
قیمت پایانی
14,5200%
حجم(مشکوک)
4/1M
 • ارزش معاملات
  59/6B
 • تاثیر در شاخص
  32/63
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/92%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  رمپنا
  • ارزش بازار866/4B
  • تعداد معاملات530
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول310/3M
  • سرانه خرید حقیقی16/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/52
  16,250بازه قیمت روز14,130
  57B
  حقیقی
  56/7B
  2/6B
  حقوقی
  2/9B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  9/86
  درصد سهم از صنعت
  1,350/05
  RSI
  46/81
  • حجم مبنا8/2M
  • تعداد سهام60,000,000,000
  • سهام شناور29.67%
  • EPS1,424
  • P/Eگروه-
  • P/S2/3596
  • میانگین حجم یک ماه3/3M
  • میانگین حجم سه ماه3M
  • میانگین حجم یک سال4/5M
  • میانگین ارزش یک ماه45/7B
  • میانگین ارزش سه ماه41/4B
  • میانگین ارزش یک سال68/8B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: Info@mapnagroup.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: عباس علی آبادی
   نشانی امور سهام:
   تهران، بلوار میرداماد، نبش کوچه کجور، پ231

  نمادهای هم گروه (خدمات فنی و مهندسی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  خفولا
  خ
  2/9349,20052/6B14/3B22/23%-13/9B6/21%172/34
  تپولا
  ت
  2/8225,1508/5B3/2B5/02%5/1B29/07%-
  تابا
  ت
  2/9534,40010/5B2/2B3/37%-2/5B1/29%797/74
  رنیک
  ر
  2/713,75069B44/5B69/38%921M1/23%12/67