لوتوس

آخرین قیمت
3,968-2/05%
قیمت پایانی
4,039-0/3%
حجم(مشکوک)
2M

لوتوس

|مجاز
تامین سرمایه لوتوس پارسیان|بورس
آخرین قیمت
3,968-2/05%
قیمت پایانی
4,039-0/3%
حجم(مشکوک)
2M
 • ارزش معاملات
  7/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/81%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  لوتوس
  • ارزش بازار138/9B
  • تعداد معاملات228
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-243/5M
  • سرانه خرید حقیقی18/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/94
  4,280بازه قیمت روز3,874
  7/6B
  حقیقی
  7/8B
  243/5M
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  9/39
  درصد سهم از صنعت
  13/24
  RSI
  42/04
  • حجم مبنا14M
  • تعداد سهام35,000,000,000
  • سهام شناور35.13%
  • EPS500
  • P/Eگروه-
  • P/S7/2481
  • میانگین حجم یک ماه1/6M
  • میانگین حجم سه ماه2/1M
  • میانگین حجم یک سال1/9M
  • میانگین ارزش یک ماه7/1B
  • میانگین ارزش سه ماه10/8B
  • میانگین ارزش یک سال11/5B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@lotusib.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی تیموری شندی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  بورس
  ب
  2/377,750154/5B141/8B13/52%3/2B0/83%58/35
  امید
  ا
  0/666,02015/7B92/1B8/78%230M0/66%20/97
  تنوین
  ت
  1/324,56013/7B112/7B10/74%-7B0/94%6/36
  کالا
  ک
  3/6922,940267/9B193/6B18/46%-0/97%32/98
  فرابورس
  ف
  313,920291/5B118/3B11/28%-7/3B0/82%67/03
  تملت
  ت
  1/372,88923/9B78/2B7/45%-48/3M2/35%13/8
  انرژی3
  ا
  1/5656,670284/8B103/1B9/83%23/9B0/82%183/32
  امین
  ا
  0/296,97080/3B125/6B11/98%-603/8M3/04%-
  تفارس
  ت
  -0/643,57835/1B35/6B3/39%8B1/93%-
  تماوند
  ت
  -1/876,83022/5B47/9B4/56%-11/3B0/45%-