چکاوه

آخرین قیمت
24,500-0/04%
قیمت پایانی
23,780-2/98%
حجم
6/8M

چکاوه

|ممنوع-متوقف
صنایع کاغذسازی کاوه|بورس
آخرین قیمت
24,500-0/04%
قیمت پایانی
23,780-2/98%
حجم
6/8M
 • ارزش معاملات
  162/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  چکاوه
  • ارزش بازار17/1B
  • تعداد معاملات6,839,984
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی8/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/69
  16,880بازه قیمت روز15,280
  133/4B
  حقیقی
  162B
  29/2B
  حقوقی
  667/4M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  11/98
  درصد سهم از صنعت
  24/71
  RSI
  72/23
  • حجم مبنا734/6K
  • تعداد سهام700,000,000
  • سهام شناور37.84%
  • EPS685
  • P/Eگروه-
  • P/S1/4302
  • میانگین حجم یک ماه2/5M
  • میانگین حجم سه ماه2/6M
  • میانگین حجم یک سال3/1M
  • میانگین ارزش یک ماه18/9B
  • میانگین ارزش سه ماه18/9B
  • میانگین ارزش یک سال21/9B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@kavehpaper.coتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: امیرسامان اسفندیاری
   نشانی امور سهام:
   ساوه – شهرصنعتی کاوه – خیابان هفتم پلاک 11

  نمادهای هم گروه (محصولات کاغذی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  چکارم
  چ
  02,399354/6M36M0/05%---
  چبسپا
  چ
  0500505K15M0/02%---
  چکارن
  چ
  2/656,550100/1B15/6B22/46%-1/17%22/54
  چکاپا
  چ
  2/283,93166/3B37B53/24%3/8B1/34%-
  لطیف
  ل
  -5/1483,95040/7B16/8B24/22%-440/2M2/98%-