چکارن

|مجاز
چکارن|بورس
آخرین قیمت
4,9185.00%
قیمت پایانی
4,852
حجم(مشکوک)
31/9M
 • ارزش معاملات
  154/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  چکارن
  • ارزش بازار11/6B
  • تعداد معاملات31,869,087
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول3/2B
  • سرانه خرید حقیقی71/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,705بازه قیمت روز4,257
  152/8B
  حقیقی
  149/6B
  2B
  حقوقی
  5/1B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/4M
  • تعداد سهام2,365,836,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: امير حسين اسماعيل پور
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E