شکربن

|مجاز
شکربن|بورس
آخرین قیمت
4,5401.36%
قیمت پایانی
4,527
حجم(مشکوک)
18M
 • ارزش معاملات
  81/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شکربن
  • ارزش بازار29B
  • تعداد معاملات17,958,108
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-3/6B
  • سرانه خرید حقیقی50/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,659بازه قیمت روز4,217
  53/9B
  حقیقی
  57/4B
  27/4B
  حقوقی
  23/9B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/4M
  • تعداد سهام6,385,128,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: شکور شمس
   نشانی امور سهام:
   اهواز ناحیه صنعتی کارون جنب لوله سازی اهواز

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E