تکمبا

|مجاز
تکمبا|بورس
آخرین قیمت
6,3903.06%
قیمت پایانی
6,310
حجم(مشکوک)
7/9M
 • ارزش معاملات
  49/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  تکمبا
  • ارزش بازار11B
  • تعداد معاملات7,873,443
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/9B
  • سرانه خرید حقیقی27K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  6,490بازه قیمت روز5,650
  49/8B
  حقیقی
  47/9B
  0
  حقوقی
  1/9B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/5M
  • تعداد سهام1,723,027,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: icmco@irancombine.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی اصغر حمیدی فرد
   نشانی امور سهام:
   اراک - کیلومتر 4 جاده تهران

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E