راسا الگوریتم

قیمت صدور
1,006,746

راسا الگوریتم

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  1,006,746
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 992/22 B
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/68%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +13/46%
  • -
  • -
  • +10/94%
  • +5/95%
  • +2%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
خالص ارزش دارایی (ریال)
992,216,854,264
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,006,746
 • قیمت ابطال
  ریال 1,005,379
 • قیمت آماری
  ریال 1,012,189
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/68%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 5,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  19/74%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/54%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 20/84 K
 • استمرار پرداخت سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 4/04 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذارینکیسا خرّم,امیر سیرانی,بهارک تقوائی
 • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://rasafund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام10/14%نقد و بانک33/89%اوراق مشارکت55/41%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/56%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق